Ontwerpregeling Kansspelen op afstand en de duidelijke focus op consumentenbescherming

Wij delen graag onze kennis en inzichten

Op 20 augustus 2020 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid de Ministeriële regeling Kansspelen op afstand gepubliceerd (hierna Regeling Koa). Deze regelgeving volgt op het Besluit Kansspelen op afstand, gepubliceerd op 3 maart 2020. Met het Besluit Koa en Regeling Koa (ontwerpversies) wordt nader invulling gegeven aan de doelstellingen van de Wet Kansspelen op Afstand; welke binnenkort in de plaats zal treden van de huidige Wet op de Kansspelen. Hierbij is het goed om aan te geven dat zowel het Besluit Koa als Regeling Koa nog niet gelden als definitief: op dit moment moet het notificatietraject bij de Europese Commissie worden doorlopen. Online kansspelen zijn straks dus mogelijk in Nederland, maar niet zonder slag of stoot.

In dit artikel bespreken we vooral bepalingen uit de Regeling Koa, waaruit duidelijk blijkt dat de overheid de focus onomstotelijk legt op consumentenbescherming. Ook delen we inzichten van veteraan uit de casinobranche; André Jansen (oud casino eigenaar, onder andere columnist bij OneTime).

 

Een veilige online gokmarkt voor de Nederlandse consument

Zoals in een eerdere blog besproken, is de weg naar regulering van de online kansspelmarkt in Nederland een hobbelige geweest. Met de Wet Koa wil de regering tegemoetkomen aan de bestaande (en toekomstige) behoefte aan online kansspelen. Hierbij horen volgens de regering stevige waarborgen met betrekking tot (cyber)criminaliteit, kansspelverslaving en gegevensbescherming: een focus op consumentenbescherming. De tekst van Regeling Koa laat wederom duidelijk blijken waar de belangen liggen voor de overheid. Hieronder bespreken we (de strekking van) een aantal van deze bepalingen uit de Regeling Koa (in eigen woorden):

Art. 3.2.: Eerlijk spelverloop
Vergunninghouders dienen passende maatregelen te treffen (technisch en operationeel) om zo veel mogelijk te waarborgen dat (vergunde) kansspelen eerlijk verlopen. Dus: enkel deugdelijke toevalsgeneratoren, die niet te manipuleren zijn.

Art. 3.4. De presentatie
Vergunde kansspelen mogen niet misleidend gepresenteerd worden – het moet duidelijk zijn dat het om een kansspel gaat.

Art. 3.5. De inzet
Artikel 3.5 richt zich op een vorm van transparantie naar de speler. Er wordt bijvoorbeeld geëist dat er expliciet informatie gegeven moet worden bij het gebruik van andersoortige vormen van inzet. Geeft een online casino de mogelijkheid te spelen met bepaalde coins? Dan moet het voor de speler volledig duidelijk zijn of het om geld gaat, en om hoeveel dan precies (per inleg).

Art. 3.9a Live Casinospelen 

Art. 3.9a geeft waarborgen in het kader van eerlijk spelverloop bij live casinospelen. Er moet op een juiste wijze gehandeld worden bij storing, beveiliging tegen onrechtmatige toegang en manipulatie is vereist en meer. De vergunninghouder (het online casino) treft maatregelen om te waarborgen dat de raad van bestuur (van de Kansspelautoriteit) onverwijlde toegang kan krijgen tot de fysieke omgeving van de live casinospelen.

Art. 3.19: Het beheer van afscheiding speeltegoeden
Het uitgebreide artikel 3.19 is gewijd aan de eisen met betrekking tot de plicht tot afscheiden speeltegoeden van bedrijfsgelden. Dit is wel zo prettig; vermenging van deze tegoeden kan bij financiële problemen binnen de onderneming leiden tot consequenties voor de spelende consument.

Afdeling 4 van de Regeling Koa heeft de titel ‘Consumentenbescherming’; met daarin onder andere de volgende artikelen:

Artikelen 3.20 t/m 3.22
Aan de klantenservice van de vergunninghouders worden strikte eisen gesteld. Ook worden er eisen gesteld op het gebied van registratie van klachten. Ontvangstbevestigingen van klachten volgen uiterlijk binnen 72 uur na ontvangen.

Art. 3.23. Informatie over het spelersprofiel
Duidelijke informatie moet worden verschaft over het openen van een spelersprofiel, zoals: hoe werkt het spelersprofiel? Op welke wijze kan zo effectief mogelijk gebruik gemaakt worden van zaken ter voorkoming van kansspelverslaving? Welke gegevens uit het spelersprofiel worden verwerkt en met welk doel? Hierin zullen de online casino’s zich ook weer moeten conformeren aan de AVG Wetgeving. In het kader van privacy worden ook weer eisen gesteld aan termijnen voor bewaren en aanhouden van gegevens in artikel 4.13.

Hoofdstuk 3 van de Regeling Koa richt zich op verslavingspreventie.  Artikel 7 stelt eisen aan vergunninghouders waarmee medewerkers te allen tijde op de hoogte dienen te zijn van beleid met betrekking tot verslavingspreventie binnen de onderneming. Artikel 8 vergt in dit kader een basiscursus verslavingspreventie voor (medewerkers) van de vergunninghouder. Hierbij wordt onder andere gelet op signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hetgeen waaraan deze signalen herkend kunnen worden. Uiteraard worden hier (ingevolge artikel 10) kwaliteitseisen aan gesteld. Nu waren deze cursussen reeds verplicht voor de landgebonden casino’s. Met ingang van Wet Koa worden er nu strengere eisen worden gesteld aan de inhoud van de cursussen.

Yvon Jansma is vanuit Centrum voor Verantwoord Spelen druk bezig met het inrichten van deze basiscursussen en aanvullende cursussen. Hierover zegt zij:

“Vanaf 1 januari doelen wij erop onze cursussen ook aan te bieden bij online partijen. De cursussen die straks worden ingericht voor online casino’s dienen op maat gemaakt te zijn, en hier zorgen wij ook voor. Het luistert allemaal vrij nauw. Het belang van maatwerk bij het opzetten van deze cursussen is groot. Zo moet de inhoud steeds gericht zijn op  de verschillende functies, op diverse niveaus. De voorkeur is om ook het interne beleid van (online) casino’s onderdeel te maken van de cursussen.”

 

Het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) 

Regeling Koa richt zich nadrukkelijk op de interne zaken van de vergunninghouders met betrekking tot eerlijk spelverloop, gegevensbescherming en verslavingspreventie. Met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) wordt daarbij een landgebonden oplossing geboden door de overheid. Sluit een speler zich namelijk, conform beleid van een vergunninghouder, uit voor kansspelen aldaar (fysiek of online)? Dan kan er op een andere plek weer verder gegokt worden. Na invoering van de Wet Koa moeten alle vergunninghouders in Nederland zich aansluiten bij het Cruks. Via de centrale database van het Cruks kunnen spelers (vrijwillig of zelfs gedwongen) uitgesloten worden bij alle aangesloten kansspelaanbieders.

 

Ex- Groot ondernemer in de casinobranche André Jansen over de huidige ontwikkelingen en verslavingspreventie 

We zijn er nu echt bijna. De regering werkt keihard aan het realiseren van een veilige online gokomgeving voor Nederlandse consumenten, en Regeling Koa is wederom een flinke stap in de juiste richting. Veteraan uit de branche André Jansen deelde met ons zijn kijk op de huidige ontwikkelingen. André werd in 1976 opgeleid tot croupier bij Holland Casino en heeft veel ervaring met leidinggevende functies binnen de casinobranche. Als ondernemer is André eigenaar geweest van verschillende speelhallen en zelfs een volledig casino in Roemenië. Daarbij was hij een grote naam in de bingo op de nationale televisie in Roemenië. Met meer dan 500 man personeel heeft André een schatkist aan ervaring, en geeft hij ons ook mooie inzichten in de casinobranche. Alle huidige ontwikkelingen in de casinowereld (ook zeker omtrent Wet Koa) volgt hij op de voet. André is zeer tevreden met de ontwikkelingen van dit moment:

“Al in de jaren 90 droomden we gekscherend van de mogelijkheid van online kansspelen. Toen deze mogelijkheid er technisch gezien was, heeft het mijns inziens alsnog veel te lang geduurd. Een soort wildgroei was het gevolg van het gebrek aan regulering, waar veel problemen mee gepaard zijn gegaan. Internationale afspraken zouden moeten leiden tot een homogener aanbod.” 

In het licht van de Regeling Koa hebben wij André gevraagd naar zijn kijk op consumentenbescherming, en zijn ervaringen met (het belang van) verslavingspreventie.

“Ook met wettelijke preventietools en interne methodes voor de exploitant, is het nog altijd zo dat de consument een grote mate van eigen verantwoordelijkheid heeft op het gebied van verslavingspreventie. Wel heb ik te allen tijde het belang ingezien van wetgeving op dit gebied, en preventiebeleid bij de exploitant. Naar mijn ervaring is preventiebeleid bij Holland Casino bijvoorbeeld al sinds de beginjaren prioriteit geweest. De focus op bescherming van de consument hierin bij Wet Koa snap ik, en ik kijk hier positief tegenaan!” 

 

Sparren met juristen van XY Legal Solutions over de ontwikkelingen omtrent Wet Koa 

Betrouwbaarheid, continuïteit, deskundigheid, juiste wijze van reclame en marketing, verslavingspreventie, integriteit en meer: Wet Koa belooft veel goeds met zich mee te brengen. Jammer genoeg kwam met Regeling Koa ook het nieuws dat enige vertraging wederom zou optreden. Hoe het ook zij: we zijn er nu echt bijna. Als branchepartij eens sparren over de ontwerpbesluiten/regelingen of andere juridische aspecten van de online kansspelmarkt? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Neem contact met ons op