Juridisch ‘klaar zijn’ voor opening online kansspelmarkt Nederland

Wij delen graag onze kennis en inzichten

Het duurt niet lang meer voordat online gokken in Nederland legaal is. Juist in deze ‘aanloopperiode’, is het daarmee belangrijk om als branchepartij de focus te leggen op bepaalde (juridische) zaken. Deals (overeenkomsten) tussen online casino’s en affiliates worden straks bijvoorbeeld al gesloten: goed gedocumenteerde afspraken zijn daarbij essentieel. En hoe zit het dan met het schrijven van online casino gerelateerde content? Hoe zorg je voor goede organische vindbaarheid, binnen de kaders van de Nederlandse wet? In dit kennisartikel gaan we erop in. Maar eerst bespreken we nog even de weg die tot nu toe is afgelegd, en gaan we daarbij in op wat interessante feiten! 

 

De weg naar regulering van de Nederlandse online kansspelmarkt

Al sinds 2008 wordt (voorzichtig) getracht de online kansspelmarkt in Nederland te reguleren. Zo sneuvelde op 1 april 2008 een wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarbij een proefperiode werd geopperd om een periodieke vergunning voor online kansspelen aan Holland Casino te verlenen. Aan het begin van 2011 brengt de commissie van de EU een rapport uit over online gokken, dat strekt tot het verzamelen van informatie over de situatie in verschillende landen. Hieruit volgt in 2012 de mededeling van de Commissie dat het niet aangewezen is om sectorspecifieke regelgeving vast te stellen. Wel wordt aangegeven dat enige acties op Europees niveau passend zijn. Hierbij kan gedacht worden aan versterking van toezicht en samenwerking tussen verschillende landen. Voornamelijk doel: bescherming van consumenten en fraudebestrijding.

Na een tweetal uitspraken door het Europees Hof van Justitie (naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), wordt rond dezelfde periode voorzichtig vastgesteld dat Nederland klaar zou kunnen zijn voor online kansspelen. Uiteindelijk wordt medio 2014 het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand ingediend bij de Tweede Kamer. Hier stemt de Eerste Kamer mee in op 19 februari 2019. Na een periode van uitwerkingen door de Kansspelautoriteit (Ksa) en een aantal vertragingen hier en daar, lijkt het erop dat de Nederlandse online gokmarkt opent op 1 juli 2021.

 

De kansspelmarkt ontwaakt

Legalisering van online gokken in Nederland ligt nu om de hoek. Hiermee worden verschillende partijen binnen de branche wakker (online casino’s, adviseurs, juristen, affiliates en bijvoorbeeld marketeers). Laten we dit aan de hand van wat data in perspectief plaatsen (verzameld op database voor statistiek ‘Statista’).

 • In 2018 was 35% (van de respondenten) vóór online gokken in Nederland, 45% was tegen.
 • De frequentie van online gokken in Nederland (2018) onder dezelfde respondenten: 85% gokt nooit online, 5% gokt online.
 • De marktwaarde voor online gokmogelijkheden in Nederland in 2018: 260 miljoen euro voor sportweddenschappen (denk aan TOTO) en 75 miljoen euro voor online bingo.
 • Nederland verwacht straks zo’n 100 vergunningen te verstrekken aan online kansspelaanbieders.

Nu is Malta een land waar veel online casino’s gevestigd zijn; wegens het vrij ontspannen beleid op het gebied van online gokken. In Malta bestonden er tussen 2016 en 2019 maar liefst 287 actieve vergunningen voor het aanbieden van online kansspelen. In Malta konden in 2019 welgeteld 20.4 miljoen actieve speleraccounts geteld worden. Dit zijn stevige cijfers… En met het verstrekken van 100 vergunningen aan aanbieders voor de Nederlandse gokmarkt, is het te verwachten dat Nederland straks ook serieus gaat meespelen. Eveneens een mooie geanticipeerde schatting vanuit Statista: een Europese marktwaarde voor online gokken in 2024 van 94 miljard dollar.  

 

Geldige redenen voor regulering van het online gokken in Nederland, maar toch vertragingen…

Menig branchegenoot kent de ergernissen wanneer het gaat om de vertragingen van de Wet Kansspelen op Afstand. En hoewel Nederland een tijd overwegend tegen online kansspelen is geweest, zijn er toch sterke redenen voor regulering van de markt. Deze redenen worden bijgestaan door het feit dat online gokken hoe dan ook gebeurt in Nederland, illegaal of niet. De ergernissen bij de vertragingen zitten daarmee ook verpakt in het feit dat regulering juist de doelstellingen van de overheid onderstreept: bescherming van de consument. Aan het gokken bij illegale aanbieders zijn namelijk risico’s verbonden voor de speler (niet limitatief):

 • Beleid van bepaalde online casino’s kan als onredelijk bestempeld worden: trage uitbetalingen, onredelijke verificatie eisen, onduidelijke spelvoorwaarden en meer.
 • Zaken met betrekking tot verslavingspreventie worden niet altijd even goed in acht genomen (denk aan uitsluitingsmogelijkheden en bijvoorbeeld Deposit Limits).
 • Bij conflicten tussen consument en casino, waarbij de interne klantenservice niet toereikend is, kan de consument uiteindelijk geen externe toezichthouder inschakelen. De Ksa zal bijvoorbeeld geen actie (kunnen) ondernemen bij dit soort gevallen.

De coronacrisis heeft de nood aan regulering overigens alleen maar meer kracht bijgezet. Zo wordt er door corona meer online gegokt (de Ksa heeft om die reden het toezicht ook verscherpt). Centrum voor Verantwoord Spelen en kansspelspecialist OneTime hebben hier onlangs een interessant onderzoek naar gedaan (onder 436 respondenten):

 • 50% van de respondenten gokt al eens online.
 • 62% bezoekt daarbij ‘fysieke’ casino’s.
 • 40% van respondenten die aangegeven hebben weleens online te gokken, geeft aan meer te gokken door corona. Dergelijke bewegingen waren overigens wereldwijd zichtbaar. Zo werd in Italië een stijging van 123% gezien op het gebied van online poker.

Laten we dus hopen dat regulering van de online gokmarkt in Nederland nu écht gaat plaatsvinden (per 1 juli 2021).

 

En nu het bijna zover is… Lees mee met juridische tips voor online casino branchegenoten

Op dit moment bevinden we ons in een soort aanloopperiode; een perfecte periode om de puntjes op de i te zetten. En dit gebeurt ook al: marketingafdelingen van online casino’s en casino affiliates zijn volop bezig met het klaarzetten van de content voor de Nederlandse markt. Ook is het te verwachten dat deals tussen online casino’s en affiliates al voor opening gesloten gaan worden, zodat er ná opening geen tijd verloren gaat. Nu is het goed om in te gaan op de juridische aspecten van deze twee onderwerpen: content, en deals. We geven daarbij een aantal handige tips.

 

Online casino content creëren, binnen de kaders van de wet

Veel bezoekers naar je online casino trekken, of als affiliate veel leads genereren (en dus ook commissie)? Vindbaarheid op zoekmachines is daarbij erg belangrijk. Nu zijn er straks zo’n 100 aanbieders in Nederland en daarbij nog veel meer affiliates. Bovenaan komen in Google is daarmee een dure klus wanneer je dit met advertentiebudget wilt doen: er zal veel concurrentie zijn op dezelfde zoekwoorden. Uiteraard kan hier met de juiste kennis en strategie veel uit gehaald worden (zie een goed voorbeeld bij CasinoNieuws.nl). Toch wordt veel ingezet op organische vindbaarheid (lees hier meer over organische vindbaarheid, of neem contact op met partner XY Marketing Solutions bij advertentie gerelateerde vragen). Hierbij is het wel noodzakelijk om te zorgen voor kwalitatieve, interessante en onderscheidende content. En nu het juridische:

Organisch vindbaar worden kost tijd. Het is dus zo dat het zeker loont om op dit moment al te zorgen voor goede casino gerelateerde content. Toch is het zo dat het ‘promoten van onvergunde kansspelaanbieders’ op dit moment nog steeds verboden is. Hierop controleert de Ksa behoorlijk streng. Denk bijvoorbeeld aan de Weddenopvoetbal.org zaak, waarbij een dwangsom van € 1.500,- per dag werd opgelegd (bij het voortduren van de activiteit, maximum van € 21.000,-). Zo zijn er meerdere van deze gevallen bekend, gepubliceerd op de Ksa website. Voorzichtigheid is dus zeker wenselijk. Daarom een aantal tips:

 • Plaats geen wervende teksten, en plaats zeker geen links naar online casino’s.
 • Lees zowel de Leidraad reclame voor kansspelen goed door, evenals de Wet op de kansspelen (deze wet geldt immers op dit moment). Artikel 1 lid 1, sub b en Artikel 4a zijn hierbij bijvoorbeeld interessant.
 • Kies voor objectieve, kwalitatieve content. Relevante zoektermen mogen hier best in naar voren komen, maar vermijd op alle mogelijke manieren het wervende karakter. Voorbeeld: teksten over de Nederlandse online kansspelmarkt in het algemeen.

 

Het sluiten van deals: online casino’s/casino affiliates

Dat veel deals tussen online casino’s en affiliates dikwijls gesloten worden zonder schriftelijke documentatie, staat buiten kijf. Een kennismaking (online of bijvoorbeeld op een evenement) met in het vervolg daarvan een Skype afspraak, geldt vaak als overeenkomst. Een soort ‘handje klap’ situatie. Dit is niet wenselijk, aangezien het dikwijls om veel geld gaat. Zorg daarom dus voor het duidelijk vastleggen van afspraken. Zo adviseren wij affiliates te allen tijde als dienstverlener algemene voorwaarden te hebben. Hierin kunnen (onder andere) bepaalde kernelementen worden vastgelegd:

 • Een verbod op ‘untagging’ (met daarbij eventuele sanctie): een situatie waarbij de link tussen een doorverwezen speler en de affiliate verwijderd wordt. Ergo: de affiliate ontvangt geen commissie terwijl deze wel gezorgd heeft voor de lead.
 • Een verbod op ‘eenzijdig wijzigen commissies’: de situatie waarin overeengekomen commissiepercentages vanuit het online casino ongevraagd verlaagd worden.
 • Duidelijke afspraken over hoeveelheden ‘New Depositing Players’: pas altijd op met het garanderen van een vaste hoeveelheid leads.

Even goed kunnen de bovenstaande clausules ook door online casino’s als waarborgen worden ingebouwd. Dit draagt bij aan de algemene betrouwbaarheid; één van de zaken waar door de Ksa op wordt gecontroleerd bij het verlenen van vergunningen.

 

Vragen over het juridisch klaar staan voor online casino legalisering? XY Legal Solutions ondersteunt

Het is druk in kansspelland en er moet veel gebeuren, ook op juridisch gebied. Benieuwd naar contentadviezen op maat of het opstellen van voorwaarden en overeenkomsten? Of gewoon eens een kop koffie drinken? Neem contact op met ons: we leggen graag meer uit over dit artikel en de gerelateerde zaken.

Neem contact met ons op
Bronnenlijst

Leidraad Reclame Online Kansspelen, https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/reclame-voor-gokken/leidraad-reclame/, geraadpleegd: augustus 2020.

Legalisatie van Kansspelen via internet, Eindrapport van de Adviescommissie kansspelen via https://www.researchgate.net/publication/254913854_Legalisatie_van_kansspelen_via_internet_eindrapport_van_de_Adviescommissie_Kansspelen_via_internet, geraadpleegd: augustus 2020.

Wet op de kansspelen, via https://wetten.overheid.nl/BWBR0002469/2018-07-28, geraadpleegd: augustus 2020.

 1. van der Duin, ‘De Wet Kansspelen op Afstand, veel gelobby, weinig wol?’, 21 november 2016; NJB 2016/2116.

Sanctiebesluiten van de Kansspelautoriteit, https://kansspelautoriteit.nl/besluiten/sanctiebesluiten/, geraadpleegd: augustus 2020 (onder andere Besluit op be.

HvJ EU 3 juni 2010, C-258/08 (Ladbrokes zaak).

HvJ EU 3 juni 2010, C-203/08 (Betfair zaak).

De Kansspelautoriteit, https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/wet-kansspelen/, geraadpleegd: augustus 2020.

De Kansspelautoriteit, https://kansspelautoriteit.nl/nieuws/nieuwsberichten/2020/maart/ksa-corona-extra/, geraadpleegd: augustus 2020.

Kamerstukken II 2015/16, 33996, 12, p. 94.

Kamerstukken II 2013/14 24557, 134.

OneTime B.V., https://www.onetime.nl/online-casino, geraadpleegd: augustus 2020.

Statista, https://www.statista.com, geraadpleegd: augustus 2020.

Statista, https://www.statista.com/statistics/1044747/distribution-revenue-type-1-online-customer-gaming-activities-malta/ , geraadpleegd: augustus 2020.

Kamerstukken I 2015/16, 3996, 1, p. 4 – 6.

Centrum voor Verantwoord Spelen, https://www.centrumvoorverantwoordspelen.nl/resultaten-onderzoek-gokken-in-coronatijd/, geraadpleegd: augustus 2020.