AVG Diensten van XY Legal Solutions

Sinds 25 mei 2018 worden ondernemers en andere soorten organisaties geconfronteerd met de AVG wetgeving (ook wel bekend als de GDPR). Deze Europese wetgeving schrijft organisaties een bepaalde wijze van verwerking van persoonsgegevens voor. De AVG is gestaafd op het transparantiebeginsel: duidelijkheid naar betrokkenen over het gebruik van persoonsgegevens staat voorop.

Het is ons opgevallen dat veel organisaties in de knoop zitten met de AVG plichten. Er bestaat onzekerheid over of eigenlijk wel voldaan is aan deze plichten. Deze onzekerheid leidt tot onrust bij organisaties: het risico op hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens is namelijk reëel. En hoewel het internet gevuld is met ‘self help tools’ en informatie, blijft de AVG wetgeving ingewikkeld. Inhoudelijke kennis van deze wet is, en blijft een vereiste bij het beantwoorden van de vraag of een organisatie AVG conform werkt. Daarom is professionele hulp bij twijfel over de AVG aan te raden.

Wat doen wij voor organisaties met AVG vragen?

Volgens de structuur van onze werkwijze, ondersteunen wij organisaties op verschillende gebieden wanneer het gaat om de AVG.

Gaten schieten en advisering

Heb je twijfels over de AVG situatie binnen jouw organisatie? Laat ons er dan naar kijken. Wij gaan op zoek naar verbeterpunten. Hierbij nemen wij een zeer kritische houding in. Nadat wij onze analyse hebben losgelaten op de AVG situatie, adviseren wij en leveren we actiepunten aan. Deze actiepunten zien niet enkel op AVG documenten, maar ook op implementatie van een AVG conforme werkwijze.

Het opstellen of aanpassen van AVG documenten

Is het, na het schieten van gaten, nodig om documenten op te stellen of aan te passen? Dan regelen onze juristen dit. Uiteraard stellen wij de documenten ook op bij volledig gebrek hieraan.

XY Legal Solutions kijkt verder dan de wettekst

De AVG wetgeving is droog en ingewikkeld. Er bestaat veel verwarring over bepalingen uit deze wet, zelfs onder juristen. Bij XY Legal Solutions kijken we daarom niet alleen naar de wettekst. Wij richten ons ook op Guidelines waarmee de AVG gepaard gaat. Door ons inzicht in de wettekst én deze Guidelines, kunnen wij AVG vraagstukken inhoudelijk correct beantwoorden.

Aan het werk met XY Legal Solutions? Neem contact met ons op

“XY Legal Solutions heeft ons zeer goed geholpen bij het optimaliseren van AVG-beleid voor onze bedrijven. Het XYLS-team is erg proactief, handelt snel en neemt graag werk uit handen. Wij zouden dit gespecialiseerde adviesbedrijf zeker aanraden!”

– Merin

Onze klanten