Tips voor online casino’s: verslavingspreventie en privacy beleid

Hoe zit het precies en waar houd je rekening mee?

Verslavingspreventie bij online gokken en het belang van privacybeleid

Het tegengaan/terugdringen van gokverslaving is een van de meest belangrijke redenen geweest voor het ‘legaliseren’ van online kansspelen in Nederland. Met kanalisatie (kort gezegd zoveel mogelijk zorgen dat de Nederlandse gokker/speler bij Nederlands vergund aanbod blijft) wil de overheid zorgen dat er duidelijk zicht blijft op verslavingspreventiebeleid. Wanneer wordt uitgeweken naar illegaal aanbod, is het immers niet te controleren hoe daar met risicovol spelgedrag wordt omgegaan.

Nederland verwacht veel van de straks vergunde aanbieders als het gaat om het tegengaan van verslavingspreventie. Denk aan het instellen van verslavingspreventietools, verplichte aansluiting bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) en bijvoorbeeld het volgen van trainingen om nu ook online risicovol spelgedrag te kunnen signaleren. De uitgebreide Beleidsregels Verantwoord spelen bieden hierin flink wat inzicht. Maar hoe zit het dan met privacy? En wat kun je als aanbieder onder andere doen om je zo goed mogelijk aan de AVG te houden?

 

Kloppend privacybeleid belangrijk voor aanbieder (online casino)

Met ingang van de Wet Kansspelen op afstand zijn er ruime mogelijkheden om kansspelverslaving tegen te gaan. De aanbieders (online casino’s) dienen hierin flink bij te dragen. Risicoanalyses, het inbouwen van tools en ook het actief benaderen van spelers horen hierbij. Bij dat actief benaderen zal het niet zo zijn dat er direct iemand voor de deur staat bij een speler die ineens meer is gaan storten. Dit zal via een gelaagde structuur gaan: eerst eens een pop-up, dan een standaard e-mail over verslaving; en misschien uiteindelijk contact. Toch worden er dus persoonsgegevens verwerkt voor het doel verslavingspreventie. En dat is niet zomaar iets: spelers zitten misschien wel helemaal niet te wachten op benadering hierover…

En dit is een punt waar wat wrijving ontstaat. Want enerzijds is het belang van verslavingspreventie groot, en anderzijds leven we in een tijd waarin privacy waarborgen steeds meer in ogenschouw genomen moeten worden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dan ook wetgeving waar je je als aanbieder goed aan wilt conformeren. Hoewel compliance natuurlijk prettig is in het voorkomen van sancties, is het vooral zo dat dit vertrouwen wekt: leg spelers duidelijk uit op welke wijze persoonsgegevens verwerkt worden in het kader van verslavingspreventie.

 

Privacy en verslavingspreventie: gegevens over de gezondheid?

De AVG is duidelijk als het gaat over gezondheidsgegevens: deze gelden als bijzondere gegevens en dienen extra beschermd te worden. Nu is het natuurlijk zonder meer zo dat gediagnosticeerde gokverslaving per definitie hieronder valt. Toch is het lastig om die lijn te trekken: wanneer, in het contact met een speler die risicovol spelgedrag vertoont; verwerk je bijzondere persoonsgegevens? Wees hierbij erg voorzichtig; zorg dat je goed op te hoogte bent van de definities uit de AVG. Het belang hiervan werd onlangs aangestipt in het advies op het Besluit kansspelen op afstand door de Raad van State.

 

Handige (juridische) tips om mee te nemen

Verslavingspreventie is ontzettend belangrijk. En wetsconform en transparant privacybeleid net zo. Hierin geven wij je graag wat tips:

  • Werk in het kader van trainingen t.b.v. verslavingspreventie met een ervaren partij, zoals het Centrum voor Verantwoord Spelen.
  • Zorg voor sterke verwerkersovereenkomsten (lees hier over verschillende soorten algemene overeenkomsten) met alle derde partijen die inzicht hebben in accountgegevens; of eventuele persoonsgebonden analyses kunnen maken.
  • Gaat het daadwerkelijk over gediagnosticeerde gokverslaving in het contact met een speler (benoemd deze dit zelf)? Bespreek deze situatie dan direct via de juiste kanalen (bijvoorbeeld de vertegenwoordiger verslavingspreventie).
  • Niet alleen trainingen verslavingspreventie volgen: ook trainingen in het kader van de AVG (voor de medewerkers die potentieel met persoonsgegevens te maken kunnen krijgen).
  • Kies je partners zorgvuldig: ga niet in op ‘louche’ partijen die enorme hoeveelheden gegevens aanbieden voor e-mailmarketing.
  • Wees transparant in het privacybeleid: geen verborgen manieren voor e-mail- of zelfs sms-marketing.

 

Kom in contact met XY Legal Solutions met vragen over privacywetgeving (AVG)

Uiteraard is de bovenstaande lijst niet limitatief: er zijn veel aspecten van de AVG waar je als aanbieder rekening mee moet houden. Vragen over de AVG (in het kader van verslavingspreventie)?

Neem contact met ons op
Bronnenlijst