Onze werkwijze

Dit kun je verwachten als je gaat samenwerken met XY Legal Solutions

Onze werkwijze

XY Legal Solutions heeft een duidelijke en logische werkwijze. We werken bij al onze juridische diensten met vier duidelijke stappen.

1. Voorlichting

In de eerste fase leren wij een organisatie globaal kennen, en de organisatie ons. Hierbij gaan we in gesprek en delen wij onze juridische en strategische kennis. Zo informeren wij bijvoorbeeld over het belang van een AVG conforme werkwijze.

2. Consultancy

Heb je het idee dat er bepaalde juridische zaken niet goed op orde zijn binnen jouw organisatie? Dan kunnen wij goede ondersteuning bieden met advisering: de tweede stap. Wij geven nu uitleg die specifiek betrekking heeft op de gekozen juridische situatie (en meer, als wij iets signaleren). Wij schieten gaten in de huidige situatie, en adviseren over verbeteringen. Met dit advies op maat, kunnen de volgende stappen gezet worden.

3. Uitvoering

Mis je de tijd of kennis om, op basis van ons advies, over te gaan tot uitvoering? In fase drie werken we het advies uit waarna we concrete producten opleveren. Denk hierbij aan het opstellen van documenten (contracten en voorwaarden) of bijvoorbeeld het opstellen van juridische stukken die vanuit de organisatie naar een wederpartij gezonden worden. Wij leveren de producten die direct geïmplementeerd kunnen worden.

4. Begeleiding

Heb je ondersteuning nodig bij de implementatie van het juridisch advies (en de daarbij behorende stukken)? Dan begeleiden wij je (pro)actief naar de geoptimaliseerde juridische situatie.

Met deze werkwijze lukt het ons om organisaties zo volledig mogelijk te ondersteunen op juridisch gebied. Had de hulpvraag allereerst betrekking op juridische documenten? Dan kan het zijn dat er in het contact punten naar boven komen die eveneens geoptimaliseerd kunnen worden. Hierbij is transparantie voor ons belangrijk: wij houden je te allen tijde op de hoogte van onze bevindingen. Ons doel is ervoor te zorgen dat jouw organisatie ‘juridisch klopt’.

Neem contact op met onze specialisten!