Leads genereren voor online casino’s: regel uw juridische zaken

Wij delen graag onze kennis en inzichten

Op 9 april 2019 heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit (hierna: KSA) bekend gemaakt dat er een boete van € 450.000,00 is opgelegd aan het bedrijf Onisac Limited. Dit bedrijf, gevestigd in Gibraltar, staat achter de website casino.com. In 2013 werd aan hetzelfde bedrijf eveneens een boete opgelegd. Wegens recidive, heeft de KSA stevig opgetreden.

En dat de KSA flink optreedt tegen online casino’s die zich niet aan de regels houden, moge duidelijk zijn. Het Handhavingsbeleid Kansspelautoriteit is strikt. Uit dit beleidsstuk volgen verschillende speerpunten waar de KSA zich op richt bij handhaving. Zo gedoogt de KSA niet, hecht de KSA enorm veel waarde aan kansspelaanbieders die op eerlijke wijze met de consument omgaan en handhaaft de KSA effectief (lees: streng).

 

Online kansspelen vanaf 2020 voor het eerst legaal in Nederland

De Eerste Kamer heeft, na een langdurig traject, ingestemd met de Wet kansspelen op afstand. Met hoge focus op ‘responsible gambling’ en het voorkomen van kansspelverslaving, worden vanaf 2020 de eerste vergunningen verleend aan online casino’s in Nederland. Bent u actief in de online casino branche? Bijvoorbeeld als ‘lead generating bedrijf’ voor online casino’s? Zorg dan dat u goed op de hoogte blijft van beleid en handhaving door de KSA. Wanneer illegaliteit op de loer ligt, consumentenbescherming of verslavingspreventie in het geding komt; toont de KSA geen genade. Dit geldt voor de casino’s die straks in Nederland legaal worden, maar uiteraard ook voor andere  Europese online casino’s.

 

Laat als lead generator voor online casino’s niets aan het toeval over

De strikte handhavingsmethode van de KSA vraagt ook voor lead generating bedrijven om een behoedzame werkwijze. Want wat doet u over het algemeen als lead generator voor online casino’s? U biedt een platform waarop u consumenten doorverwijst naar online casino’s. Het eerste publieke doel van het Handhavingsbeleid Kansspelautoriteit is het beschermen en informeren van consumenten. Dat zegt genoeg, toch? Het is dus zaak om altijd scherp te blijven. Blijf op de hoogte van wetgeving en beleid, zodat u zelf een goede inschatting kunt maken van de ‘status’ van de (online) casino’s waar u naar doorverwijst.

 

Goede algemene voorwaarden voor online casino lead generators

Biedt u een platform (of meerdere platforms) waarop u consumenten verwijst naar online casino’s? Dan is het ontzettend belangrijk om waterdichte algemene voorwaarden te hebben. Hier zijn verschillende redenen voor. Hieronder volgt een overzicht met belangrijke redenen voor algemene voorwaarden op maat voor lead generators:

  • Uw klant is het online casino, niet de consument. Wanneer uw algemene voorwaarden laten zien dat u als ‘doorverwijzer’ altijd conform kansspelwetgeving handelt, is dit een positief signaal naar de KSA.
  • Door duidelijkheid over uw werkwijze, voorkomt u samenwerking met online casino’s die achteraf toch onbetrouwbaar blijken te zijn. Dit wilt u immers te allen tijde voorkomen om zelf een goede naam te behouden.
  • Met juridisch sterke en op maat gemaakte algemene voorwaarden oogt u professioneler. Achter online casino’s gaan vaak bedrijven van flinke omvang schuil. Het is goed om te laten zien dat u de juridische zaken op duidelijke wijze ingekaderd heeft.
  • Bij conflicten over commissies of gevallen van ‘untagging’, heeft u op grond van het Nederlandse overeenkomstenrecht een poot om op te staan.

Buiten alle hierboven genoemde redenen, blijft u  daarnaast ondernemer. Goede algemene voorwaarden geven gemoedsrust. Zeker wanneer uw algemene voorwaarden ‘KSA-handhaving proof’ zijn.

Wilt u in contact komen met een specialist op het gebied van algemene voorwaarden voor lead generators voor online casino’s? Vul het contactformulier in op de website of mail naar info@xyls.nl. Alle documenten kunnen uiteraard Engelstalig worden opgesteld.

Neem contact met ons op