Disclaimers XY Legal Solutions

Bij XY Legal Solutions hechten wij waarde aan transparantie. Ontvang je van ons een e-mail? Of ben je op de website gekomen? Dan is het goed om te weten wat je van ons kunt verwachten. Op deze pagina tref je daarom twee disclaimers. De eerste disclaimer is een uitgebreide versie op de disclaimer die onderaan onze ‘e-mail footers’ wordt vermeld. De tweede disclaimer ziet op algemene informatie van de XY Legal Solutions website. Heb je hier vragen over? Aarzel dan absoluut niet om contact met ons op te nemen, wij leggen het je graag uit!

  • info@xyls.nl | 030 207 2062
  • Euclideslaan 1 | 3584 BL | Utrecht
  • KvK: 75051184 | BTW nummer: 860122608B01

1. Uitgebreide disclaimer e-mailcommunicatie XY Legal Solutions

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (inclusief bijlagen) van XY Legal Solutions is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Wij sluiten elke vorm van aansprakelijkheid uit voor schade die voortkomt uit onze communicatie. Eveneens zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op alle communicatie, uitingen en overeenkomsten. Volledigheidshalve verwijzen wij je naar ons privacy statement. In ons privacy statement lees je hoe wij omgaan met privacygevoelige gegevens. Voornoemde documenten, inclusief deze disclaimer, kun je altijd uitprinten om door te lezen.

2. Disclaimer toebehorend aan de website

Wanneer je op onze website komt, is het belangrijk om te weten waar je aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website zo duidelijk te zijn als mogelijk. Toch zijn er soms zaken waar je twijfel over kunt hebben. Daarom volgt in deze disclaimer informatie die voor jou van belang kan zijn.

2.1. Aanwezige informatie op de website
Hoewel XY Legal Solutions in hoge mate aandacht besteedt aan deze website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt ook voor informatie die door derden via deze website beschikbaar is gesteld.

2.2. Auteursrechten  
Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren dan ook toe aan XY Legal Solutions. Zonder schriftelijke toestemming van XY Legal Solutions is het dan ook niet toegestaan om de content van deze website te verveelvoudigen of openbaar te maken.

2.3. Prijsstelling
Prijzen, aangegeven op de website of medegedeeld door een van onze medewerkers, kunnen altijd wijzigen. Ook gedurende de looptijd van samenwerking met XY Legal Solutions kunnen prijzen veranderen. Hiervan word je altijd schriftelijk op de hoogte gesteld.

2.4. Rechten
Aan de informatie op de website van XY Legal Solutions kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover? Lees dan onze algemene voorwaarden.

Download deze disclaimer als pdf document

Over XY Legal Solutions

Wij helpen organisaties met juridische consultancy, en zijn nauw betrokken bij de implementatie en uitvoering van juridisch beleid. Voor vragen en advies over privacy, informatiebeveiliging, ISO 27001 en contractenrecht kan je bij ons terecht.

XYLS is onderdeel van XY Solutions Group

XY Solutions Group is een collectief van bedrijven waar XY Legal Solutions er één van is. Alle XY-bedrijven hebben één ding gemeen: ze zijn gedreven om MKB-ondernemingen te helpen groeien in een wereld die steeds digitaler wordt. XY Solutions Group fungeert daarbij als hoofdkantoor en zorgt voor voor unieke waarde – niet alleen voor de XY-bedrijven. Nee, ook voor alle klanten, medewerkers (en hun gezinnen) en leveranciers.

Meer over XY Solutions Group