De juridische voorbeeldfunctie van het online marketingbureau

Wij delen graag onze kennis en inzichten

Als online marketingbureau heb je een voorbeeldfunctie als het gaat om de AVG. Dit is een opvatting die bij ons meer en meer leeft. Met XY Legal Solutions zijn we begonnen onder dezelfde hoed als waar XY Marketing Solutions zich bevindt. In onze samenwerking zijn we het er meer en meer over eens geworden dat je als online marketingbureau een AVG oplossing moet kunnen bieden aan klanten. Inmiddels delen verschillende partners (marketingbureaus) deze mening met ons. In deze blog bespreken we de redenen voor die voorbeeldfunctie. Als online marketingbureau geen verstand hebben van/oplossingen bieden voor AVG vraagstukken, kom je daar eigenlijk nog mee weg?

 

Je verwerkt gegevens voor andere organisaties!

De AVG wetgeving, sinds 25 mei 2018 van kracht in Nederland, streeft een uniforme (Europese) en transparante werkwijze na als het gaat om persoonsgegevens. En voordat deze verordening van kracht ging, is er uitgebreid onderzoek gedaan. Uit Eurobarometer 431 (Europees dataonderzoek) bleek bijvoorbeeld dat 75% van de Nederlandse deelnemers verkoop van online verstrekte gegevens onacceptabel vinden (Europees gemiddelde: 74%). Uit het Consent Country Report: The Netherlands, 2012, volgt verder dat de mate waarin Nederlanders online bedrijven vertrouwen met gegevens erg laag is: 18% (Europees gemiddelde: 24%). In het kort:

  • Nederlanders vinden dat het bij het online verstrekken van gegevens om noodzakelijke gegevens moet gaan.
  • 75% van de Nederlanders vindt de online verkoop van persoonsgegevens onacceptabel.
  • Slechts 18% van de Nederlanders vertrouwt online bedrijven met persoonsgegevens.

Duidelijke taal dus: zeker van bedrijven die veelal online opereren wordt een hoge mate van transparantie verwacht. En nu komt de crux. Als marketingbureau werk je namelijk niet alleen online voor je eigen doelen, je doet dit juist voor andere organisaties. Je bent dan niet alleen verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van zelf verzamelde gegevens: je bent ook nog eens ontvanger en verwerker voor jouw klant. Deze externe rol vraagt om extra transparantie, integriteit en kennis wanneer het gaat om werken met persoonsgegevens.

 

Hedendaagse marketingtools geven vergaande inzichten in persoonsgegevens

Online marketingbureaus kiezen vaak voor een strategie waar ook websiteanalyse onderdeel van uitmaakt. Hierbij worden onder andere tools als Google Tag Manager en Hotjar gebruikt. Met laatstgenoemde tool kun je bijvoorbeeld sessies opnemen op een website (de website van je klant). Hieruit volgt dan een filmpje van de ‘sessie’, van een persoon.

Je kunt je vast voorstellen dat dergelijke tools ook zeer persoonlijke opnames kunnen vastleggen. Natuurlijk zorgen ontwikkelaars van marketingtools zoveel als zij kunnen voor AVG conforme werkwijze (zie bijvoorbeeld ‘Hotjar’s Commitment to the GDPR’). Toch is er nog steeds veel mogelijk met deze tools. Als online marketingbureau wil je er het liefst voor zorgen dat je, per gebruikte tool, precies kunt uitleggen aan je klant hoe deze zich verhoudt met de AVG wetgeving.

 

“Kopieer en plak maar van de concurrent”

Het is ons opgevallen dat veel marketingbureaus weinig kennis hebben van de AVG wetgeving. Hoewel klanten regelmatig vragen om advies op dit gebied, worden verkeerde adviezen geboden:

  • Kopieer je privacybeleid gewoon van de concurrent! Of:
  • Stel je privacybeleid op met een online generator (geen goed idee – absoluut geen maatwerk…)

Als online marketingbureau is het belangrijk om kennis te hebben van de AVG. Je werkt met online gegevensverwerking; één van de grootste redenen voor totstandkoming van de wetgeving. Bovenstaande adviezen kunnen leiden tot juridisch incorrect AVG beleid. Dit wil je toch graag vermijden bij je klanten…

 

De voorbeeldfunctie (integriteit en kunde), en wat onze partners hierover denken

Als online marketingbureau heb je, wat ons betreft, een voorbeeldfunctie als het gaat om de AVG. En verschillende marketingbureaus zijn dit met ons eens! Wij hebben een aantal van onze partners gevraagd om een comment te geven over het marketingvak in het licht van de AVG:

“Bij Marketingkraam voelen we ons als online marketingbureau altijd verantwoordelijk voor de AVG werkwijze van onze klanten. Ook zijn we ons er zeer bewust van dat wij werken met persoonsgegevens die wij via klanten ontvangen. Dit onderwerp nemen wij daarom ook extra serieus.” – Joost Liebe, eigenaar Marketingkraam

“Onze klanten hebben ons vaak gevraagd naar AVG aspecten van onze werkzaamheden. Wij vinden het belangrijk om hier antwoorden op te hebben.” – Roy Platje, eigenaar RED Online Marketing

“Het verzorgen van transparantie staat bij ons hoog op de lijst. Wij willen onze klanten dan ook altijd onderbouwd kunnen uitleggen wat wij precies gaan doen.” – Xander Graaf, eigenaar XY Marketing Solutions

 

Een oplossing?

Heb jij een online marketingbureau? Dan is het toch goed om eens met extra focus naar de AVG te kijken. Hierin hebben we uiteraard ook wat tips die je zelf direct kunt oppakken:

  • Het eigen AVG beleid op orde hebben: dit toont aan, richting klanten/de buitenwereld, dat je er zelf al goed over hebt nagedacht. Dit komt betrouwbaar en professioneel over.
  • Zelfstudie: zorg dat je een (basis) begrip krijgt van de AVG. Ook is het goed om bij iedere tool die je toepast te onderzoeken hoe deze zich verhoudt tot de AVG.
  • Zoek een juridische partner: klanten altijd voorzien van juridisch correct AVG beleid? Zorg dan dat je een vaste ‘Go To’ hebt.

Nu voelde je hem waarschijnlijk al een beetje aankomen: bij XY Legal Solutions kunnen we deze partnerpositie perfect voor je invullen. Bekijk vooral eens onze partnerpagina, of neem direct contact op met onze juristen!

Meer lezen over verschillende soorten overeenkomsten op onze blogsite?:

Obligatoire overeenkomst

Meerpartijenovereenkomst

Eenzijdige overeenkomst

Wederkerige overeenkomst

Bijzondere overeenkomsten

Arbeidsovereenkomst

Tijdelijke arbeidsovereenkomst

Vaste arbeidsovereenkomst

Oproepovereenkomst

Nulurenovereenkomst

Min-maxovereenkomst

Detacheringsovereenkomst

Payrollovereenkomst

Overeenkomst van opdracht

Huurovereenkomst

Anterieure overeenkomst

Schenkingsovereenkomst

Neem contact met ons op