AVG Platform Online Casino Nederland

XY Legal Solutions (XYLS) kan jouw online casino voorzien van een op maat gemaakt platform om naleving van privacywetgeving te verbeteren. De kennis die XYLS in huis heeft op het gebied van de Nederlandse kansspelsector is daarbij voordelig. Hoe zit dit dan precies?

De AVG en de Wet kansspelen op afstand

Op 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle organisaties binnen de EU (Nederland dus ook) moesten zich vanaf dat moment gaan conformeren aan deze strenge privacywetgeving.

Op 1 april 2021 trad de Wet kansspelen op afstand in werking in Nederland, waarna de gereguleerde markt voor online casino’s en bookmakers opende op 1 oktober 2021. Vanaf dat moment was het legaal om online kansspelen te spelen bij vergunde aanbieders in Nederland. De Kansspelautoriteit (Ksa) is daarbij de toezichthoudende autoriteit. En de eisen zijn streng: de Ksa verwacht bijvoorbeeld geregeld uitvoerige rapportages.

Een risico bij deze compliance-druk op de organisatie, kan zijn dat de eisen die door de AVG gesteld worden minder aandacht krijgen. De Autoriteit die toeziet op naleving van de AVG binnen Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), heeft flinke sanctiemogelijkheden. Denk aan boetes tot aan 20 miljoen euro. Meer aandacht schenken aan de AVG zou dus zeker relevant zijn, en daarnaast een ethisch juiste keuze.

Waarom is AVG compliance extra belangrijk voor online casino’s?

  1. Kansspelbedrijven verwerken veel verschillende persoonsgegevens: van financiële informatie tot aan emailadressen.
  2. Personen (geregistreerde spelers) worden gemonitord (doorlopend) in het kader van verslavingspreventie en Wwft.
  3. Er worden zogeheten ‘bijzondere persoonsgegevens’ verwerkt (denk aan informatie over eventuele gokverslavingen).
  4. Er bestaan vaak wensen om gerichte wervings- en reclameactiviteiten te ontplooien onder de geregistreerde spelers, bijvoorbeeld via de mail.
  5. De kansspelwetgeving stelt ook eisen aan gegevensverwerking, denk aan Paragraaf 6 van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.

Een AVG Platform van XY Legal Solutions

Voldoen aan de AVG betekent niet alleen dat je een goede privacyverklaring op de website dient te hebben. Het is ontzettend belangrijk om de bedrijfsvoering op zo’n manier in te richten, dat er op alle gebieden netjes gewerkt wordt als het gaat om persoonsgegevens. Het AVG Platform (Privacy Platform) dat XYLS kan bouwen, geeft daarbij veel waarde. Twee onderdelen maken onderdeel uit van dit platform:

Downloadbare documentatie

Een ‘Privacy Awareness’ beleidsstuk, een Protocol voor Datalekken en een Interne Privacyverklaring. Dergelijke documenten kan XYLS specifiek voor jouw organisatie opzetten. Daarbij worden deze documenten in begrijpelijke taal geschreven en bevatten ze duidelijke stappenplannen.

Voorlichting en nieuws

Regelmatig zal XYLS blogs plaatsen waarin onderwerpen besproken worden die raken aan privacyregels in het algemeen, en specifiek in het kader van kansspelen.

Het platform is beveiligd met een login-wall, en kan gedraaid worden op de door de aanbieder gekozen server.

Aan de slag?

Lijkt het je interessant om meer te horen over het Privacy Platform van XYLS? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek!

NEEM CONTACT OP